Spotkania w małych grupach

Głównym elementem tegorocznych przygotowań jest praca w małych, ok. 10 – osobowych, grupach. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i trwają ok. 1,5 godziny. W tym czasie, pod kierownictwem animatora, młodzież rozmawia na tematy związane z wiarą i przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Rozmowy te mają skłonić młodzież do refleksji dotyczącej tego czy i w jaki sposób rozwijają się pod względem duchowym, jak wygląda ich modlitwa i korzystanie z sakramentów. Ponadto młodzież na nowo ma odkryć kerygmat i podjąć decyzję o świadomym przyjęciu Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Forma jaką jest rozmowa ma przygotować młodzież do dawania świadectwa swojej wiary. Nacisk położony jest przede wszystkim na osobiste pogłębienie relacji z Panem Bogiem, a nie na przyswajanie dużej ilości wiedzy.

Każdy rok przygotowań kandydat musi zakończyć indywidualną rozmową ze swoim animatorem. Podczas rozmowy kandydat musi złożyć świadectwo – opowiedzieć kim dla niego jest Pan Bóg i dlaczego chce przystąpić do sakramentu bierzmowania. Może również zostać zapytany o treści, które pojawiły się podczas tego roku przygotowań oraz wyznaczone zagadnienia z Małego Katechizmu.

Terminy spotkań w małych grupach znaleźć będzie można w zakładce – TERMINY