Koordynator przygotowań

Ks. Jarosław Trojan

e-mail: jarek2905@tlen.pl