Odbywanie praktyk religijnych

Gotowość do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinna być związana z wiarą kandydata. Jest to jednak warunek, który trudno w sposób jednoznaczny sprawdzić. Jako jeden z wyznaczników uznane zostało odbywanie praktyk religijnych potwierdzone poprzez zebranie podpisów w indeksie. Zgodnie z I Przykazaniem Kościelnym jedną z podstawowych praktyk, które powinien wypełniać Katolik, jest udział w coniedzielnej Mszy Świętej. Indeksy obejmują również udział w nabożeństwach. W ten sposób kandydaci mają lepiej poznać różne okresy roku liturgicznego i formy nabożeństw, które im towarzyszą.

Kandydaci otrzymują indeksy podczas pierwszego spotkania.