Przygotowania

W roku szkolnym 2018/19 kandydaci przygotowujący się do bierzmowania (na obu rocznikach), wezmą udział w formacji opartej na spotkaniach w małych grupach, spotkaniach całego rocznika w Pierwsze Piątki Miesiąca, odbywaniu praktyk religijnych oraz udziale w dniu integracyjnym (rocznik 1) lub rekolekcjach (rocznik 2).

SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH

SPOTKANIA Z KAPŁANEM

ODBYWANIE PRAKTYK RELIGIJNYCH

DZIEŃ SKUPIENIA / DZIEŃ INTEGRACYJNY

ROZMOWA KOŃCZĄCA ROK

Mały Katechizm